Our Services

ฺBLS - Bridge Learning Solutions ให้บริการด้านการเรียนรู้แบบครบวงจร

โดยเน้นการใช้ เกม กิจกรรม และเทคโนโลยีมาเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้ได้ทั้งเนื้อหาสาระ ความสนุกสนาน และความทันสมัย 

เพื่อสร้างความเข้าใจและจดจำให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะ ที่ได้จากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

 

Team building lego

 

BLS - Bridge Learning Solutions ออกแบบการเรียนรู้

ตามความต้องการของแต่ละองค์กร (Inhouse Training) และการเรียนรู้ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเรียนรู้ร่วมกันได้ (Public Course)

โดยใช้วิธีการเรียนรู้ 2 แบบหลัก ๆ คือ Brick Challenging Games และ Lego Serious Play 

ซึ่งจะมีสัดส่วนการใช้วิธีการ 2 แบบนี้แตกต่างกันตามแต่ละหัวข้อการเรียนรู้

Team Building Lego

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

097-001-5629 / contact@BridgeLearninfSolutions.com 

หรือที่ LINE : @bls_training (มีเครื่องหมาย @ นำหน้าด้วยนะคะ)

Visitors: 33,382